1. Домівка
  2. Каталог актуальних видань
  3. Історія
  4. СМИРНОВ АНДРІЙ. МСТИСЛАВ (СКРИПНИК): громадсько-політичний і церковний діяч, 1930-1944
СМИРНОВ АНДРІЙ. МСТИСЛАВ (СКРИПНИК): громадсько-політичний і церковний діяч, 1930-1944

СМИРНОВ АНДРІЙ. МСТИСЛАВ (СКРИПНИК): громадсько-політичний і церковний діяч, 1930-1944

У монографії представлено результати комплексної о до­слідження громадсько-політичної та церковної діяльності Мсти­слава (Степана Скрипника) впродовж 1930-1944 рр. На великому джерельному матеріалі, частина якого вперше введена до наукового обігу, аналізуються формування суспільних по­глядів, парламентська, партійна, культурно-освітня діяльність С. Скрипника у міжвоєнний період. Простежується його роль у функціонуванні видавництва і газети «Волинь».Детально досліджується участь у національно-церковному русі за україніза­цію Православної церкви в Польщі, процесі інституалізації УАПЦ формації 1942 р.  Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться релігієзнавчою проблематикою.

ЗАМОВИТИ В ІНТЕРНЕТ-КНИГАРНІ СМОЛОСКИПА