1. Домівка
 2. Бібліографія діаспорних видань
 3. КНИЖКИ ВИДАНІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

КНИЖКИ ВИДАНІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

МУЗЕЙ-АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО САМВИДАВУ ПРИ ВИДАВНИЦТВІ „СМОЛОСКИП”

Публікації видавництва «СМОЛОСКИП» ім. В. Симоненка, які з’явились у США у 1967-1992 роках

Упорядниця Оксана Тимошенко

 1. Амальрик Андрій. Чи проіснує Радянський Союз до 1984 року? / Передм. Ярослава Гайваса.-1971.- 94с.
 2. Антоненко-Давидович Борис.Як ми говоримо? / Передм. Надії Світличної. – 1979. -200с.
 3. Антоненко-Давидович Борис.Сибірські новели / Упоряд. Олесь Тимошенко. – 1990. – 310с.
 4. Бердник Олесь.Блакитний коваль: Поезії / Передм. Григора Павлокімця. – 1975. — 88 с.
 5. Бердник Олесь. Золоті ворота: Повісті. – 1975. — 166 с.
 6. Бердник Олесь.Україна Січі Вогняної. / Упоряд. Богдан Арей (Осип Зінкевич). — 1977.— 89 с.
 7. Бердник Олесь. Свята Україна / Упоряд. Богдан Арей (Осип Зінкевич). — 1980.— 206 с.
 8. Голобородько Василь. Летюче віконце. — 1970. — 235 с.
 9. Гончар Олесь. Собор: Роман. – 1968. — 169 с.
 10. Гриияк Євген. Короткий запис спогадів: Історія Норильського повстання. — 1980. -117с.
 11. Гуменна Докія, Дар Евдотеї: Книга перша: Іспит пам’яті. Київські кручі / Передм. Осипа Зінкевича- 1990. -306 с.
 12. Гуменна Докія. Дар Евдотеї: Книга друга: Іспит пам’яті. Жар і книга. – 1990. — 346 с.
 13. Гуменна Докія. Прогулянка алеями мільйоноліть. – 1987. — 170 с.
 14. Декларація про Державний Суверенітет України /Паралельне укр.-англ. видання; перекл. Роми Гадзевич. – 1990. – 10с.

15 . Зінкевич Осип. З генерації новаторів: Світличний і Дзюба: 3 джерел модерної української критики. – 1967. — 243 с.

 1. Інформаційний бюлетень:Публікація київської Української Гельсінської Групи.

Випуск 1, 2 (1979). – 1979. – 128 с.

 1. Інформаційні бюлетені Української Гельсінської Групи: Випуски: ч. 1, 1978; ч. 2, 1978; березень 1979; ч. 1, 1980; ч. 2 1980. – 1981. – 199 с.
 2. Калинець Ігор.Вогонь Купала: Поезії / Передм. Лариси 3. Онишкевич. – 1975. — 47 с.
 3. Калинець Ігор.Невольнича муза: Вірші (1973-1981) / Вступна стаття Данила Гусара Струка. -1991.- 452с.
 4. Караванський Святослав. Сутичка з тайфуном: Збірка поезій. – 1980. — 188 с.
 5. Карий Лук ‘ян.Крах: Роман з часів Другої світової війни. – 1985. – 564 с.
 6. Кафедра: Літературно-мистецький та науково-популярний квартальник / Відп. ред. Михайло Осадчий. – (1989. – № 7). – 1989. – 173 с.
 7. Кафедра: Літературно-мистецький та науково-популярний квартальник / Відп. ред. Михайло Осадчий.-(1989.- № 8).- 1990.-205с.
 8. Костенко Ліна. Поезії / Упоряд. Осип Зінкевич. — 1968. —357с.
 9. Костюк Григорій.На магістралях доби. – 1983. – 292 с.
 10. Крамар Євген.З минулого України: Історичні дослідження / Упоряд. Петро Якуб’як (Осип Зінкевич). – 1984. -187с.
 11. Лесь Курбас. У театральній діяльності, в оцінках сучасників – документи / Голов. ред., вступи. ст., прим. проф. Валеріяна Ревуцького, упоряд., передм. Осипа Зінкевича. – 1989. —1026 с.
 12. Луцький Юрій. Листування з Євгеном Сверстюком (1980-1988). — 1992. — 89 с.
 13. Мартирологія українських церков. Т. І: Українська Православна Церква: Документи, матеріяли, християнський самвидав України / Упоряд. Осип Зінкевич, Олександер Вороний, слово митр. Мстислава, передм. Аркадія Жуковського —   1987. — 1208 с.
 14. Мартирологів українських церков. Т. II: Українська Католицька Церква / Упоряд. Осип Зінкевич, свящ. Тарас Лончина. – 1985. — 839 с.
 15. Мельничук Тарас.Із-за ґрат: Поезії / Передм. Осипа Зінкевича. — 1982. — 83 с.
 16. Мороз Валентин.Бумеранг. — 1974. — 304 с.
 17. Мороз Валентин.Мойсей і Датан / Передм. Марти Гарасовської. — 1978. — 52 с.
 18. Народний Рух України за Перебудову:Програма, статут. — 1989. — 40 с
 19. Орвелл Джордж.Хутір тварин / Вільний переклад Ірини Дибко. — 1984. — 98 с.
 20. Осадчий Михайло.Більмо: Автобіографічний нарис. — 1971. — 207 с.
 21. Пашко Атена.На вістрі свічки. – 1991. — 76 с.
 22. Правила доброї поведінки в поїздках поза залізну заслону. -1970. – 30 с.
 23. Руденко Микола.Хрест: Поема. – 1977. — 24 с.
 24. Руденко Микола.Я вільний: Поема. Історія хвороби, щоденник кандидата в шизофреніки. – 1977. — 24 с.
 25. Руденко Микола.Прозріння: Збірка поезій. – 1978. — 400 с.
 26. 4 Руденко Микола.Орлова балка: Роман. – 1983. — 454 с.
 27. Руденко Микола.На дні морському: Трагедія. – 1981. — 74 с.
 28. Сверстюк Євген.Собор у риштованні / Передм. Марка Антоновича. – 1970. — 173 с.
 29. Василь Стусу житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників /Упоряд. Осип Зінкевич, Микола Француженко. – 1987. – 463 с.
 30. Тихий Олекса. Роздуми: Збірник статей, документів, спогадів / Упоряд. Осип Зінкевич. – 1982. – 79 с.
 31. Україна спільне добро всіх її громадян:Матеріяли VII ВЗУНу. – 1971. – 127 с.
 32. Українська Гельсінкська Група, 1978-1982: Документи і матеріяли / Упоряд., передм. Осипа Зінкевича. – 1983. – 998 с.
 33. Український вісник. – Випуск І-ІІ (Січень 1970 – травень 1970). – 1971. – 246 с.
 34. Український вісник. –  Випуск III (Жовтень 1970). – 1971. – 118 с.
 35. Український вісник. –  Випуск IV (Січень 1971). – 1971. – 192 с.
 36. Український вісник. –   Випуск VI (Березень 1972). – 1972. -118с.
 37. Український вісник. –  Випуск VII – VIII. – 1975. – 152 с.
 38. Український вісник: Громадський літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Відп. ред. Вячеслав Чорновіл. – (1987. –  № 7, № 8, № 9—). – 1988. –  640 с.
 39. Український Правозахисний Рух: Документи і матеріяли київської Української Гельсінської Групи / Упоряд. Осип Зінкевич, передм. Андрія Зваруна. – 1978. – 478 с.
 40. Українські політв’язні в СРСР: Адресний покажчик / Упоряд. Марта Гарасовська. -1981.-204с.
 41. Хвильовий Микола.Твори: У 5 т. / Гол. ред., передм. і прим. Григорія Костюка, упоряд. Осип Зінкевич. – 1978. – Т. І. – 438 с.
 42. Хвильовий Микола.Твори: У 5 т. / Гол. ред., передм. і прим. Григорія Костюка, упоряд. Осип Зінкевич. – Друге вид. 1984. – Т. І. –  438 с.
 43. Хвильовий Микола.Твори: У 5 т. / Гол. ред., прим. Григорія Костюка, вступи, ст. Мирослава Шкандрія, упоряд. Осип Зінкевич. – 1980. – Т. II. – 410 с.
 44. Хвильовий Микола.Твори: У 5 т. / Гол. ред., прим. Григорія Костюка, вступи, ст. Мирослава Шкандрія, упоряд. Осип Зінкевич. – Друге вид. 1984. – Т. II. -410с.
 45. Хвильовий Микола.Твори: У 5 т. / Гол. ред., передм., прим. Григорія Костюка, вступи, ст. Святослава Гординського, упоряд. Осип Зінкевич. – 1982. – Т. III. – 506 с.
 46. Хвильовий Микола.Твори: У 5 т. / Гол. ред. Григорій Костюк, передм. Юрія Шевельова, комент. і прим. Петра Голубенка і Григорія Костюка, упоряд. Осип Зінкевич. – 1983. – Т. IV. – 664 с.
 47. Хвильовий Микола.Твори: У 5 т. / Гол. ред., передм., прим. Григорія Костюка, упоряд. Осип Зінкевич. – 1986. – Т. V. – 834 с.
 48. (Холодний Микола).Крик з могили: Захалявні вірші з України. – 1969. – 60 с.
 49. Холодний Микола.Про душу в пісні та про пісню в душі / Упоряд. Осип Зінкевич, 1981.- 139с.
 50. Шерех Юрій (Шевельов Юрій).Третя сторожа: Література, мистецтво, ідеології. -1991.- 455с.
 51. Широке море України:Збірка документів самвидаву з України. – 1972. – 378 с.
 52. Шумук Данило.За східнім обрієм: Спомини. – 1974. –  447 с.