1. Домівка
  2. Каталог актуальних видань
  3. Історія
  4. ДРОБАХА ОЛЕКСАНДР. УКРАЇНСЬКІ ТАЄМНИЦІ ФРАНЦІЇ
ДРОБАХА ОЛЕКСАНДР. УКРАЇНСЬКІ ТАЄМНИЦІ ФРАНЦІЇ

ДРОБАХА ОЛЕКСАНДР. УКРАЇНСЬКІ ТАЄМНИЦІ ФРАНЦІЇ

Ця третя книжка серійного проекту наукових та художніх ви­рішень про Гетьманщину-Україну, за жанром мандрівна про­за, є наче містком дружніх поривань між окремими грома­дянами, містами, націями. В історико-літературних нарисах крізь призму неординарних життєписів особистостей, Читачу, ти збагнеш оте історично-непроминальне, як-от: сьогодніш­ню невеселу ентропію (міру невпорядкованості життя) по­долаємо лиш вольовим національно-патріотичним устрем­лінням усього українства та за сприяння цьому світових сил. Самозрозуміле, що координатором, організатором якісних змін у суспільстві може бути не аристократія багатства, а ін­телектуальна, авторитетна, провідна верства.

ЗАМОВИТИ В ІНТЕРНЕТ-КНИГАРНІ СМОЛОСКИПА