1. Домівка
 2. Бібліографія діаспорних видань
 • МУЗЕЙ-АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО САМВИДАВУ ПРИ ВИДАВНИЦТВІ „СМОЛОСКИП”

  Публікації видавництва «СМОЛОСКИП» ім. В. Симоненка, які з’явились у США у 1967-1992 роках

  Упорядниця Оксана Тимошенко

  1. Амальрик Андрій. Чи проіснує Радянський Союз до 1984 року? / Передм. Ярослава Гайваса.-1971.- 94с.
  2. Антоненко-Давидович Борис.Як ми говоримо? / Передм. Надії Світличної. – 1979. -200с.
  3. Антоненко-Давидович Борис.Сибірські новели / Упоряд. Олесь Тимошенко. – 1990. – 310с.
  4. Бердник Олесь.Блакитний коваль: Поезії / Передм. Григора Павлокімця. – 1975. — 88 с.
  5. Бердник Олесь. Золоті ворота: Повісті. – 1975. — 166 с.
  6. Бердник Олесь.Україна Січі Вогняної. / Упоряд. Богдан Арей (Осип Зінкевич). — 1977.— 89 с.
  7. Бердник Олесь. Свята Україна / Упоряд. Богдан Арей (Осип Зінкевич). — 1980.— 206 с.
  8. Голобородько Василь. Летюче віконце. — 1970. — 235 с.
  9. Гончар Олесь. Собор: Роман. – 1968. — 169 с.
  10. Гриияк Євген. Короткий запис спогадів: Історія Норильського повстання. — 1980. -117с.
  11. Гуменна Докія, Дар Евдотеї: Книга перша: Іспит пам’яті. Київські кручі / Передм. Осипа Зінкевича- 1990. -306 с.
  12. Гуменна Докія. Дар Евдотеї: Книга друга: Іспит пам’яті. Жар і книга. – 1990. — 346 с.
  13. Гуменна Докія. Прогулянка алеями мільйоноліть. – 1987. — 170 с.
  14. Декларація про Державний Суверенітет України /Паралельне укр.-англ. видання; перекл. Роми Гадзевич. – 1990. – 10с.

  15 . Зінкевич Осип. З генерації новаторів: Світличний і Дзюба: 3 джерел модерної української критики. – 1967. — 243 с.

  1. Інформаційний бюлетень:Публікація київської Української Гельсінської Групи.

  Випуск 1, 2 (1979). – 1979. – 128 с.

  1. Інформаційні бюлетені Української Гельсінської Групи: Випуски: ч. 1, 1978; ч. 2, 1978; березень 1979; ч. 1, 1980; ч. 2 1980. – 1981. – 199 с.
  2. Калинець Ігор.Вогонь Купала: Поезії / Передм. Лариси 3. Онишкевич. – 1975. — 47 с.
  3. Калинець Ігор.Невольнича муза: Вірші (1973-1981) / Вступна стаття Данила Гусара Струка. -1991.- 452с.
  4. Караванський Святослав. Сутичка з тайфуном: Збірка поезій. – 1980. — 188 с.
  5. Карий Лук ‘ян.Крах: Роман з часів Другої світової війни. – 1985. – 564 с.
  6. Кафедра: Літературно-мистецький та науково-популярний квартальник / Відп. ред. Михайло Осадчий. – (1989. – № 7). – 1989. – 173 с.
  7. Кафедра: Літературно-мистецький та науково-популярний квартальник / Відп. ред. Михайло Осадчий.-(1989.- № 8).- 1990.-205с.
  8. Костенко Ліна. Поезії / Упоряд. Осип Зінкевич. — 1968. —357с.
  9. Костюк Григорій.На магістралях доби. – 1983. – 292 с.
  10. Крамар Євген.З минулого України: Історичні дослідження / Упоряд. Петро Якуб’як (Осип Зінкевич). – 1984. -187с.
  11. Лесь Курбас. У театральній діяльності, в оцінках сучасників – документи / Голов. ред., вступи. ст., прим. проф. Валеріяна Ревуцького, упоряд., передм. Осипа Зінкевича. – 1989. —1026 с.
  12. Луцький Юрій. Листування з Євгеном Сверстюком (1980-1988). — 1992. — 89 с.
  13. Мартирологія українських церков. Т. І: Українська Православна Церква: Документи, матеріяли, християнський самвидав України / Упоряд. Осип Зінкевич, Олександер Вороний, слово митр. Мстислава, передм. Аркадія Жуковського —   1987. — 1208 с.
  14. Мартирологів українських церков. Т. II: Українська Католицька Церква / Упоряд. Осип Зінкевич, свящ. Тарас Лончина. – 1985. — 839 с.
  15. Мельничук Тарас.Із-за ґрат: Поезії / Передм. Осипа Зінкевича. — 1982. — 83 с.
  16. Мороз Валентин.Бумеранг. — 1974. — 304 с.
  17. Мороз Валентин.Мойсей і Датан / Передм. Марти Гарасовської. — 1978. — 52 с.
  18. Народний Рух України за Перебудову:Програма, статут. — 1989. — 40 с
  19. Орвелл Джордж.Хутір тварин / Вільний переклад Ірини Дибко. — 1984. — 98 с.
  20. Осадчий Михайло.Більмо: Автобіографічний нарис. — 1971. — 207 с.
  21. Пашко Атена.На вістрі свічки. – 1991. — 76 с.
  22. Правила доброї поведінки в поїздках поза залізну заслону. -1970. – 30 с.
  23. Руденко Микола.Хрест: Поема. – 1977. — 24 с.
  24. Руденко Микола.Я вільний: Поема. Історія хвороби, щоденник кандидата в шизофреніки. – 1977. — 24 с.
  25. Руденко Микола.Прозріння: Збірка поезій. – 1978. — 400 с.
  26. 4 Руденко Микола.Орлова балка: Роман. – 1983. — 454 с.
  27. Руденко Микола.На дні морському: Трагедія. – 1981. — 74 с.
  28. Сверстюк Євген.Собор у риштованні / Передм. Марка Антоновича. – 1970. — 173 с.
  29. Василь Стусу житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників /Упоряд. Осип Зінкевич, Микола Француженко. – 1987. – 463 с.
  30. Тихий Олекса. Роздуми: Збірник статей, документів, спогадів / Упоряд. Осип Зінкевич. – 1982. – 79 с.
  31. Україна спільне добро всіх її громадян:Матеріяли VII ВЗУНу. – 1971. – 127 с.
  32. Українська Гельсінкська Група, 1978-1982: Документи і матеріяли / Упоряд., передм. Осипа Зінкевича. – 1983. – 998 с.
  33. Український вісник. – Випуск І-ІІ (Січень 1970 – травень 1970). – 1971. – 246 с.
  34. Український вісник. –  Випуск III (Жовтень 1970). – 1971. – 118 с.
  35. Український вісник. –  Випуск IV (Січень 1971). – 1971. – 192 с.
  36. Український вісник. –   Випуск VI (Березень 1972). – 1972. -118с.
  37. Український вісник. –  Випуск VII – VIII. – 1975. – 152 с.
  38. Український вісник: Громадський літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Відп. ред. Вячеслав Чорновіл. – (1987. –  № 7, № 8, № 9—). – 1988. –  640 с.
  39. Український Правозахисний Рух: Документи і матеріяли київської Української Гельсінської Групи / Упоряд. Осип Зінкевич, передм. Андрія Зваруна. – 1978. – 478 с.
  40. Українські політв’язні в СРСР: Адресний покажчик / Упоряд. Марта Гарасовська. -1981.-204с.
  41. Хвильовий Микола.Твори: У 5 т. / Гол. ред., передм. і прим. Григорія Костюка, упоряд. Осип Зінкевич. – 1978. – Т. І. – 438 с.
  42. Хвильовий Микола.Твори: У 5 т. / Гол. ред., передм. і прим. Григорія Костюка, упоряд. Осип Зінкевич. – Друге вид. 1984. – Т. І. –  438 с.
  43. Хвильовий Микола.Твори: У 5 т. / Гол. ред., прим. Григорія Костюка, вступи, ст. Мирослава Шкандрія, упоряд. Осип Зінкевич. – 1980. – Т. II. – 410 с.
  44. Хвильовий Микола.Твори: У 5 т. / Гол. ред., прим. Григорія Костюка, вступи, ст. Мирослава Шкандрія, упоряд. Осип Зінкевич. – Друге вид. 1984. – Т. II. -410с.
  45. Хвильовий Микола.Твори: У 5 т. / Гол. ред., передм., прим. Григорія Костюка, вступи, ст. Святослава Гординського, упоряд. Осип Зінкевич. – 1982. – Т. III. – 506 с.
  46. Хвильовий Микола.Твори: У 5 т. / Гол. ред. Григорій Костюк, передм. Юрія Шевельова, комент. і прим. Петра Голубенка і Григорія Костюка, упоряд. Осип Зінкевич. – 1983. – Т. IV. – 664 с.
  47. Хвильовий Микола.Твори: У 5 т. / Гол. ред., передм., прим. Григорія Костюка, упоряд. Осип Зінкевич. – 1986. – Т. V. – 834 с.
  48. (Холодний Микола).Крик з могили: Захалявні вірші з України. – 1969. – 60 с.
  49. Холодний Микола.Про душу в пісні та про пісню в душі / Упоряд. Осип Зінкевич, 1981.- 139с.
  50. Шерех Юрій (Шевельов Юрій).Третя сторожа: Література, мистецтво, ідеології. -1991.- 455с.
  51. Широке море України:Збірка документів самвидаву з України. – 1972. – 378 с.
  52. Шумук Данило.За східнім обрієм: Спомини. – 1974. –  447 с.
 • МУЗЕЙ-АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО САМВИДАВУ ПРИ ВИДАВНИЦТВІ „СМОЛОСКИП”

  Публікації видавництва «СМОЛОСКИП» ім. В. Симоненка, які з’явились у США у 1967-1992 роках

  Упорядниця Оксана Тимошенко 

  1. BoomerangtheWorks of Valentyn Moroz/Передм., перекл. Ярослава Бігуна. – 1974. –  298с.
  2. Dissent in UkraineUkrainian Herald№ 6 / Перекл. Лесі Джонс і Богдана Ясеня (Юрія Саєвича), передм. Ярослава Білінського. – 1977. – 215с.
  3. Ethnocide of Ukrainian in the U.S.S.RUkrainian Herald№ 7-8. / Перекл. і ред. Олени Сацюк і Богдана Ясеня (Юрія Саєвича), передм. – 1981. – 209 с.
  4. The Human Rights Movement in UkraineDocuments of the Ukrainian Helsinki Group, 1976-1980./ Перекл. і ред. Лесі Верби (Дарії Стець), Богдана Ясеня (Юрія Саєвича),

  Осипа Зінкевича, вступн. ст. д-р Ніни Строкатої, передм. Андрія Зваруна. – 1980. – 277 с.

  1. Information Bulletin of Ukrainian Helsinki Group, № 1 /Перекл. і ред. Богдана Ясеня (Юрія Саєвича). – 1978. – 24 с.
  2. Information Bulletin of Ukrainian Helsinki Group, № 2 /Перекл. і ред. Лесі Верби (Дарії Стець) і Богдана Ясеня (Юрія Саєвича). – 1981. – 104 с.
  3. The International Sakharov HearingУпоряд. і ред. Марта Гарасовська, Орест Ольгович (Роман Чайковський). – 1977. – 335 с.
  4. An Interview with Political Prisoners in a Soviet Perm CampПерекл. Тараса Дрозда, ред. – Орест Ольгович (Роман Чайковський). – 1978. – 30 с.
  5. InvincibleSpiritArt and Poetry of Ukrainian Women Political Prisoners in the U.S.S.R.Album. – Нездоланний дух: Мистецтво і поезія українських жінок, політв’язнів в СРСР. Альбом / Укр. текст Богдана Арея (Осипа Зінкевича), перекл. Богдана Ясеня (Юрія Саєвича), худ. оформл. Тараса Горалевського. Паралельний українсько-англійський переклад, великий формат. – 1977. – 136 с.
  6. Olympic Team of Ukraine at the XXI Olympiad /Франц. і англ. мовами. – 1976. – 44 с.
  7. The Popular Movement of Ukraine for Restructuring. RUKHProgram and Charter / Перекл. Марти Олійник, ред. Юрій Саєвич, Андрій Сороковський. — 1989. -51с.
  8. Rudenko Mykola. TheCross. / Переклад Романа Татчуна, передмова Леоніда Рудницького. – 1987. – 32 с.
  9. SovietOlympic Death RateNational Discrimination and the Ukrainian Issue. Smoloskyp at the Olympics. – 1984. – 158 с.
  10. Strokata Nina. Documented Persecution (1975-1980).- 1980. – 63 с.
  11. Teliha Olena.Boundaries of Flame. Полум’яні межі: Повне видання поезій. Паралельний укр.- англ. переклад / Переклад, упоряд., передм. Орисі Прокопів. – 1977. – 134 с.
  12. 16. Terelia YosypNotes from a Madhouse/ Перекл. Богдана Ясеня (Юрія Саєвича). –16с.
  13. A Thousand Years of Christianity in UkraineAn encyclopedic chronology. / Упоряд., ред. Осип Зінкевич, Андрій Сороковський. – 1988. – 312 с.
  14. Three PhilosophersPolitical Prisoners in the Soviet Union./ Ред. Тарас Закидальський. – 1976. -18с.
  15. UkraineA Tourist Guide. / Упоряд. Осип Зінкевич, Володимир Гула, переклад Марти Д. Олійник. – 1992. – 449 с.
  16. TheUkrainian Helsinki GroupFive Years of Struggle in Defense of Rights. – 1981.- 43с.
  17. 21. A Ukrainian Priest’s Appeals from a Soviet Labor Camp.Перекл. Богдана Ясеня (Юрія Саєвича). – 1976.- 12с.
  18.   Victims of Soviet Psychiatry.Упоряд.Петро Шовк (Тарас Закидальський). – 1977. – 22 с.
  19. Women Voices from Soviet Labor Camp. –  -16с.
  20.  Zinkewych Osyp.Svitlychny and Dziuba. – 1966. –
  21.  Zinkewych Osyp.UkrainianOlympic Champions.- 1972. – 45 с.
  22. Zinkewych Osyp.UkrainianOlympic Champions. – 1984. –   157 с.