Зміст

Міркування про метод

Максим Процьків. Людина в Україні. По той бік реалізму або історія телеологічної боротьби
Євген Золотарьов. Функції та перспективи вітчизняного суспільствознавства (постмодерністська візія)
Павло Кучер. Україна та постмодерн (екзистенціально-політичні нотатки)
Леонтій Шипілов. Юридичне освоєння еліти. Еліта як інструмент та об’єкт соціального міфотворення
Євген Пилипко. Міфотворчість – форма самоорганізації суспільних систем
Олександра Лапшина. Міф у контексті Інтернет-реальності
Євген Золотарьов. Полювання на позитив. Апеляція до історичного досвіду (Український вибір: історичний аспект проблеми)
Юрій Мачуха. Реінжиніринг процесів як інструмент процесного управління
Оксана Розумна. Демагогія в суспільному житті України
Анатолій Дністровий. Поезія і сучасне мислення

Стратегія суспільних змін

Оксана Полянська. Історико-психологічні витоки деяких проблем сучасної української культури
Максим Процьків. Від особистої культури до політичного майбутнього (Аналіз психологічних підвалин сучасної суспільно-політичної культури в Україні у контексті тоталітарної спадщини)
Олександр Мельничук. Шлях, який ми повинні осягнути
Дмитро Шликов. Деякі аспекти співвідношення національного і народного суверенітету в умовах становлення демократії (східноукраїнський контекст)
Олена Петрова. Молодіжна пасіонарність у “період катастрофи”
Іван Гайванович. Молодіжний рух України:
тенденції і перспективи розвитку
Роман Скабара. Релігійно-політична ситуація та її вплив на
передвиборні змагання в Україні
Роман Сирінський. Середній клас як тема сучасної української політичної думки
Тетяна Дейнеко. Необхідність, перспективи і наслідки розвитку інформаційної політики України
Христина Чушак. “Ученіє – світло, а неученіє – тьма”, або Полярна ніч по-українськи і методи боротьби з нею
Наталія Слобожаніна. Освітня функція етноекології у контексті сучасного погляду на розвиток України
Олег Герасимчук. Трансформація суспільної свідомості відповідно до обраної моделі розвитку
Ярослав Кохан. Невичерпаність (Немовлячий вік суспільства для реформування)

Вектори руху

Юрій Тюрдьо. Зовнішня політика України
Ігор Балинський. Аутсайдерство як засіб збереження ідентичності
Андрій Кирчів. Геополітичний вибір України: синдром суми
різнонапрямлених векторів
Марина Руденко. Україна в новому геополітичному просторі
Юрій Кисельов. Майбутнє України: унітаризм чи федералізм?
Сергій Сакадинський. Проблеми місцевого самоврядування в контексті державного устрою України
Тетяна Даренська. Регіоналізм як наслідок соціальної деструкції
Тетяна Щербаченко. Мовна проблема у світлі понять
федеративності та унітарності
Ярослав Кохан. Культурне самовизначення в контексті поділу “Схід–Захід”

Уроки минулого

Олексій Большаков. Міфологізація і деміфологізація в історичній науці на прикладі осіло-кочових взаємин
сереньовічної України
Ірина Орлевич. Львівська Ставропігія і проблема національної самоідентифікації українців Галичини
(перша половина ХІХ ст.)
Віталій Даренський. Про факти регіонального державотворення в Україні: феномен Донецько-Криворізької республіки 1918 р. (ДКР)
Роман Дмитрук. Політичний рух на Чернігівщині
(кінець XIX – початок XX ст.)
Володимир Горбач. Політичне обличчя Чернігівщини на політичній карті України
Іван Андрусяк. Як постелили, так і спатимем… (Спроба аналізу ходу і результатів президентських виборів в Україні)
Імперативи перемін
Юлія Герасимчук. Економічні пріоритети української політики
Ольга Типило. Україна. Вибір. Модель розвитку
Ірина Карп. Україна – вибір моделі ринкового господарства
Анрій Рудан. Передумови економічного зростання в Україні
Вячеслав Кравець. Трансформація мотиваційного механізму в умовах перехідної економіки України
Віталій Холодюк. Інституціональні аспекти перехідної економічної системи
Андрій Бурсук. Вплив інноваційної діяльності на зебезпечення стійкого розвитку економіки України
Олег Шеремет. Актуальні проблеми формування господарського законодавства як необхідного фактора розвитку ринкових відносин в Україні
Лілія Давидова. Реформа податкової системи в Україні
Наталя Бамбуляк. Реформування заробітної плати в умовах перехідної економіки
Тетяна Камбург. Розвиток малого підприємництва в умовах перехідної економіки
Оксана Загоруйко. Проблеми входження української економіки у світове господарство в ХХІ ст.

Проблеми перехідного періоду

Галина Фоменченко. Загроза національній безпеці держави в фінансовій сфері
Дмитро Черній. Організована злочинність і організація в
злочинності: пошук дефініції
Ольга Холодницька. Україна в глобальному економічному
середовищі
Володимир Ковальчук. Податкова політика як засіб державного регулювання економічних процесів
Сергій Ягнич. Система та пріоритети державного управління залученням прямих зарубіжних інвестицій
в Україну
Віолетта Рошило. Внутрішні джерела інвестування в
сучасних умовах господарювання
Ольга Красовська. Реалії та напрямки вдосконалення сучасного фондового ринку України
Оксана Гордей. Змагання долара та євро на українському
валютному ринку
Денис Костан. Проблеми створення вільних економічних зон у Запорізькому регіоні
Юрій Дронь. Економічні та екологічні пріоритети розвитку
сільськогосподарського виробництва в Україні
Андрій Круглянко. Формування кадрового складу вітчизняних підприємств у розрізі інтеграції економіки України у світове господарство
Олена Караханова. Японське “економічне диво”: основні аспекти
Юлія Терлецька. Регіональний ринок праці та умови його регулювання (на прикладі Західного регіону України)
Роман Шафранський. Роль Асоціації платників податків у захисті інтересів національного платника податків
Оксана Якубів. Проблеми переходу національної облікової системи на міжнародні стандарти обліку
Ірина Пукліч. Можливості використання зарубіжного досвіду при переході національної облікової системи на міжнародні стандарти
Руслана Осадчук. Особливості маркетингової діяльності
підприємства, орієнтованого на зовнішньоекономічну діяльність

ВСТУПНЕ СЛОВО ДО ВИПУСКУ

До збірника увійшли статті учасників проекту «Україна: вибір моделі розвитку», що був реалізований протягом 1999-го та на початку 2000 року Науковим товариством «Гуманітарна Колегія» спільно з видавництвом «Смолоскип».

За задумом організаторів, серія молодіжних наукових конференцій, що пройшли у більшості регіонів України, покликана була пробудити зацікавленість нового покоління українців проблемами суспільного розвитку, державного будівництва, економічних реформ, трансформації сфери культури, освіти, мистецтва, а також спонукати творчу молодь до самостійного осмислення суспільних проблем і пошуку шляхів їх розв’язання.

Становлення нової генерації інтелектуалів відбувається сьогодні в Україні з великими труднощами. Стан невизначеності, що характеризує більшість сфер суспільного життя, занепад високоорганізованих систем суспільного регулювання призводить до відчутних інтелектуальних і моральних втрат. Разом з тим, в спрямуванні українських реформ, у державній політиці загалом гостро відчувається брак компетентності, нових ідей, творчих підходів, а нерідко й елементарної відповідальності за долю країни.

Усе це спричиняє відчуття безнадії і байдужості, що дедалі більше паралізують волю суспільства як цілісного організму, і, що найбільш прикро, його молодої парості, з якою тільки й можна пов’язувати надії на одужання. Відсутність перспективи, простору і можливості для застосування своїх сил, умінь, свого бажання повноцінно жити і перемагати, викликають апатію і деградацію серед молоді. Посилюється потяг до чимраз примітивніших форм свідомості і суспільної поведінки. Відтак можливості розвитку і самореалізації творча молода особистість бачить переважно за межами своєї країни. За приблизними підрахунками, більше половини випускників престижних відділень українських університетів залишають свою батьківщину.

На конференціях, що в більшості випадків відбувалися за сприяння провідних навчальних закладів відповідних регіонів, їх учасники мали можливість висловити власну думку, бути почутим своїми колегами, знайти раціональне зерно своїх і чужих ідей. Та найважливіший результат цих зустрічей – відчуття єдності, зацікавленості і перспективи, що виникало під час дискусій і закономірно підсумовувало спілкування небайдужих.

Після конференцій у кожному регіоні лишався гурт студентів, аспірантів, готових мислити, вдосконалюватися, діяти. Зв’язок зі своїми новими друзями, колегами, однодумцями з інших міст і регіонів, що виникав тут природно і невимушено, став для них тією ниточкою надії, що надає сили і бажання працювати.

Зацікавлений читач знайде у цьому збірнику чимало оригінальних ідей, пропозицій, висловлених часом, можливо, дещо наївно і безапеляційно. Можливо, деякі погляди молодих науковців не зовсім вкладаються у канони науковості і доказовості. Однак, аргументи потрібні лише тому, хто має власну позицію, ідею, а також бажання її донести і довести суспільству. У авторів збірника цей стимул є. А отже вони змушені будуть «і рости, і діяти», як сказав поет. А це значить, що на цих сторінках ми маємо рідкісну можливість зазирнути у своє майбутнє.

Голова НТ «Гуманітарна Колегія»
Максим Розумний

 

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.