ЗМІСТ

Тема: активізм versus культура

Володимир Старосольський. «Батьки» і «діти»
(Анкета «Студентського Вістника»)

ІСТОРІЯ ІДЕЙ

Ігор Гирич. У тіні В. Липинського
(Андрій Жук як політичний мислитель й
дослідник історії визвольного руху)

Тетяна Осташко. А. Жук в добі національно-визвольних
змагань

Іван Патер. Андрій Жук і Союз визволення України 

Ігор Гирич. «Федераліст» очима «самостійника»
(до історії написання статті
А. Жука «М. Грушевський та СВУ»)

Андрій Жук. Проф. М. Грушевський і Союз визволення
України в роках Першої світової війни

Андрій Жук. Як дійшло до заснування Союзу визволення
України (Спомини у 20-ліття «Союзу»)

ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Юрій Мельник. Поняття стримування соціальних змін у
розвинених капіталістичних суспільствах:
критичний аналіз ідей Герберта Маркузе

АРХІВ

Ігор Гирич. Канадський архів Андрія Жука

Андрій Жук: матеріали до біографії (автобіографія,
спогади, листування)

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. БІБЛІОГРАФІЯ

Іван Глизь. Подолинський С. Листи та документи / Упоряд. Роман Сербин, Тетяна Слюдикова. – К., 2002. – 422 с.

Віталій Пономарьов.Ленкавський С. Український націоналізм. Твори у 2-х тт. Т. 1. / За ред. Олександра Сича. – Івано-Франківськ, 2002. – 600 с.

Катерина Кобченко.Маланчук-Рибак О. Жінка в історії. – Львів, 2002. – 339 с.

Олексій Ясь. Андрій Жук у світлі сучасної української
історіографії

Андрій Портнов. Польська політика і українська еміграція
у 1921–1939 рр. (огляд польської історіографії)

«Писання А. Жука» («Український Прапор», Відень–Берлін, орган уряду ЗУНР на еміґрації)

ХРОНІКА. ІНФОРМАЦІЯ

Перші Костомарівські читання (Олексій Ясь). – Презентація першої української «Історії Польщі» (І. Г.). – Десять років Інституту історичних досліджень у Львові (Г-ч).

 

Засновник і видавець
Видавництво «Смолоскип»
 

Державний реєстраційний номер
0250 від 26.07.1999

Заснований у 1996 році
Виходить чотири рази на рік

Паспорт видання – серія КВ, № 2033,
зареєстровано 16.06.1996 р.
Міністерством України у справах преси та інформації

Редакційна колегія 

Олена БАБКІНА, Тарас БАТЕНКО, Олег БІЛИЙ, Владислав Верстюк (головний редактор), Ігор ГИРИЧ (заступник головного редактора, відділ «Архів»), Володимир ГОРБАТЕНКО, Вілен ГОРСЬКИЙ, Валерій ДЕНИСЕНКО, Анатолій ЄРМОЛЕНКО, Віталій Заблоцький, Георгій КАСЬЯНОВ, Василь ЛІСОВИЙ, Володимир МЕЛЬНИК, Юрій Мельник (секретар), Юрій МИЦИК, Олег Проценко (відповідальний редактор, відділ «Політична філософія. Політичні науки»), Максим РОЗУМНИЙ, Сергій РЯБОВ, Віталій ЩЕРБАК, Наталя ЯКОВЕНКО, Валентин ЯКУШИК, Олексій Ясь (відділ «Історія ідей»)

Лариса Білик (літературний редактор),
Олена НУЖНА
(макет і верстка),
Євген НУЖНИЙ (художнє оформлення)

Автори публікацій висловлюють свою власну думку, яка не обов’язково збігається з поглядами членів редколегії. За достовірність фактів, цитування творів та джерел відповідають автори публікацій.

Редколегія зберігає за собою право рецензувати, редагувати та скорочувати матеріали.

На обкладинці: фото Андрія Жука.

ISBN 966-7332-13-6
Ó «Смолоскип», 2002

 

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.