Переяславська Рада 1654 року (Історіографія та дослідження) / Ред. кол. П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – К.: Смолоскип, 2003. – ХХ + 890 с. Ціна 35 грн.

ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

Збірник "Переяславська рада 1654 року" висвітлює проблематику українсько-московської угоди, укладеної в результаті січнево-березневих переговорів 1654 р. між Богданом Хмельницьким і московським царем Олексієм Михайловичем. Перша частина видання містить передруки праць української історіографії та публіцистики останньої чверті XIX - 70-х років XX ст. До другої частини ввійшли наукові дослідження сучасних істориків - огляди української, російської, польської та англомовної історіографій, статті про Переяславську раду, її причини та наслідки. Науковими аргументами ще раз спростовується т. зв. переяславська легенда про добровільне входження України до складу Московської держави як вияв "споконвічної мрії" українського народу до "возз'єднання" Русі. Московський напрямок дипломатії Богдана Хмельницького мав такий самий зміст, як і турецько-кримський, шведський, семигородський та ін. Основним завданням української політики того часу був пошук сильного військового союзника у боротьбі з Річчю Посполитою за об'єднання всіх етнічних українських земель в державно-адміністративному устрої Війська Запорозького.

Для науковців, студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться історією.

 

ЗМІСТ

Від редакційної колегії

Археографічна передмова

Частина І

Наукові дослідження XX століття (1910 - 1950-ті роки)

Михайло Грушевський. Переяславська умова України з Москвою 1654 року

Вячеслав Липинський. Україна на переломі. 1657-1659 (Розділ III)

Ростислав Лященко. Переяславський договір 1654 р. між Україноюі царем московським

Андрій Яковлів. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з московським царем Олексієм Михайловичем 1654 р

Олександр Оглоблин. Українсько-московська угода 1654

Науково-публіцистичні твори (остання чверть XIX - 70-ті роки XX століття)

Михайло Драгоманов. Пропащий час. Українці під Московським царством (1654-1876)

Дмитро Донцов. Українська республіка (1654-1734)

Роман Бжеський. Переяславська умова в планах Б. Хмельницького та "переяславська легенда"

Зиновій Книш. Переяславський договір (У трьохсотлітню річницю)

Михайло Брайчевський. Приєднання чи возз'єднання? Триптих

Від автора

[І.] Приєднання чи возз'єднання? Критичні замітки з приводу однієї концепції

[II.] Конспект закритого обговорення статті М. Брайчевського "Приєднання чи возз'єднання?" в Інституті історії влітку 1974 року

[III.] Заключне слово

Коментар (Ігор Гирич)

Частина ІІ

Історіографія

Франк Сисин (Едмонтон). Образ Росії та українсько-російських взаємин в українській історіографії кінця XVII - початку XVIII сторіччя

Володимир Кравченко (Харків). Концепції Переяслава в українській історіографії

Олексій Ясь (Київ) Образи Переяслава в українській історіографії академічної доби (початок XIX - кінець 80-х років XX століття

Віктор Брехуненко (Київ) Переяславська рада 1654 року в російській історіографії

Мирослав Нагельський (Варшава) Переяславська угода 1654 року в польській історіографії

Франк Сисин (Едмонтон) Переяславська рада в англомовній історіографії

Дослідження

Віктор Брехуненко (Київ), Сергій Леп'явко (Чернігів) Українське козацтво і Московія в XVI - першій половині XVII століття

Віктор Горобець (Київ) Переяславський вибір Богдана Хмельницького 1654 року

Тарас Чухліб (Київ) Проблема ратифікації Переяславсько-московських домовленостей 1654 року

Сергій Плохій (Едмонтон) Переяслав 1654: Православний дискурс та політична культура

Ярослав Федорук (Київ) Переговори Речі Посполитої з Москвою і укладання Віденського миру (1654-1656)

Покажчик імен

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.