Хвильовий. 5 т. Хвильовий. 5 т. Литвин Сергій. СИМОН ПЕТЛЮРА У БОРОТЬБІ ЗА САМОСТІЙНУ УКРАЇНУ САВЧИН МАРІЯ. ТИСЯЧА ДОРІГ МАЛАНЮК ЄВГЕН. ВИБРАНІ ТВОРИ
Ціна: 500 грн. Ціна: 500 грн. Ціна: 250 грн. Ціна: 100 грн. Ціна: 120 грн.

PostHeaderIcon ДослідженняГалета Олена. ВІД АНТОЛОГІЇ ДО ОНТОЛОГІЇ : антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ – початку ХХІ століття : монографія. 2015, 640 с.

ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

ISBN 978-617-7173-19-8

Монографія присвячена дослідженню літературної антології як метажанру й антологізації як процесу формування читацьких спільнот, об’єднаних спільною культурною пам’яттю, цінностями й уявленнями. Зміщення уваги з тексту до колекції у теорії літератури дозволяє розглянути на прикладі антологій історію нової української літератури від формування національної традиції й канону у ХІХ столітті до викликів постмодернізму, посттоталітаризму й постколоніалізму у кінці ХХ – на початку ХХІ століття. Антологійні колекції показано як свідчення про історичний, мовний, естетичний, поколіннєвий, ціннісний, соціальний, міметичний і смислотворчий аспекти літератури. Для фахівців у галузі теорії й історії літератури, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться найновішими тенденціями розвитку літератури й літературознавства.

Зміст та Вступ на ISUU: http://issuu.com/smoloskyp/docs/pages_from_haleta

Завантажити Зміст та Вступ у PDF

 

ОБВИНУВАЧУЄТЬСЯ МИХАЙЛО СОРОКА: слідчі справи 1940–1950-х років / Вступ і упоряд. Ю. Зайцева. 2014, 271 с. 

ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ. 


ISBN 978-617-7173-09-9 

 

Книга документів з архіву колишнього КҐБ переконливо відображає протистояння одного з чільних діячів ОУН з радянським репресивним апаратом. Михайло Сорока в цьому двобої став моральним переможцем. Перед нами постає образ інтелектуала європейської освіченості, високої духовності, багатогранної талановитості. Він міг будь-якої днини вийти на волю, написавши зречення, але обрав долю мученика за ідею через 33-річне ув’язнення з 60 дарованих Богом років життя.

 

Француженко-Вірний Микола. ВЕЛИКІ МИТРОПОЛИТИ УКРАЇНИ.  2013, 160 с. 

 

ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

 

ISBN 978-966-2164-77-0

 

Пропонуємо увазі читачів розвідку Миколи Француженка (більш знаного під псевдонімом Микола Вірний) — відомого в діаспорі письменника, літературознавця, громадського діяча й радіожурналіста (колишнього керівника україномовного відділу «Голосу Америки»). Це авторська подорож у минуле України, у часи великих митрополитів нашої Батьківщини, наснажена морально-духовними пошуками. Книжка стане в пригоді всім небайдужим, а особливо молоді, яка тільки розпочинає свій життєвий шлях.

 

Вступ на http://issuu.com/smoloskyp/docs/pages_from_franzyzhenko

Завантажити Вступ у PDF

 

Філіпенко Ірина.  Володимир Івасюк: перлини духовності України. Передмова П. Нечаєвої. 2011, 104 с.

ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

ISBN  978-966-1676-25-0

Останнім часом усе більшої актуальності набуває проблема відтворення забутих чи фальсифікованих сторінок історії. Пропонуємо увазі читачів есей молодої луганської дослідниці Ірини Філіпенко про життя і творчість видатного українського композитора і поета Володимира Івасюка. Це одна з численних спроб не лише віднайти правду про його трагічну загибель, а й іще раз вшанувати непересічний талант митця. Водночас прецедентом постає зацікавленість цією проблематикою юної по шукачки правди саме зі східного регіону нашої країни.
 

Дробаха Олександр. Царство Катерини. 2011, 32 с.

Тираж закінчився.

ISBN 978-966-2164-32-9

Видання (друга книжка із серійного проекту «Велике серце Гетьманщини»), приурочене до 110 роковин видатної мисткині, за об'єктивних обставин вихо­дить у світ цього року. У червні минає 50 років, як Катерина Білокур одійшла до Царства Небесного. Жар-птах її творчості затріпоче перед твоїм зором, читачу... Тільки заглянь до Музею українського народного декоративного мистецтва у Києві, Яготинського чи Богданівського музеїв... Відблиск полисків від лету цьо­го Жар-птаха у цій книжці! Вловити його? А він пурх! І вже за обрієм. Не журися, придивися. У твоїх руках веселкова пір'їнка — промінець його. Цієї миті, може, ти по-справжньому пізнаєш рідний край!

 

Даниленко Василь. Ізидора, рідна сестра Лесі Українки: від сталінських таборів до еміграції. 2011, 255 с.

ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

ISВN 978-966-2164-30-5

У книжці розповідається про переслідування родини Ко­сачів у роки радянської влади, про долю наймолодшої із сестер Лесі Українки - Ізидори Косач-Борисової, репресованої в 1937-1939 рр. Оригінальні документи архівно-криміналь­ної справи висвітлюють життєвий шлях і незламну волю мужньої жінки, її глибокі національні почуття, любов до України. Через призму оперативних документів НКВС УРСР висвітлено суспільно-політичні погляди й побут багатьох людей з оточення І. Косач-Борисової, опір української інте­лігенції тоталітарній системі, передумови арештів.

У виданні вміщено також спогади І. Косач-Борисової «Із минулого та пережитого» про сталінські тюрми і табори; родинні й архівні світлини, копії документів.

 

Іванченко Р. П. Державницька ідея Давньої Руси-України. – Вид. 2-ге. – К.: Смолоскип, 2007. – 376 с. ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

Раїса Іванченко – відома українська письменниця та історик, чиї історичні романи, зокрема "Клятва" (1971), "Золоті стремена" (1984), "Отрута для княгині" (1995), впродовж десятиліть видавалися багатотисячними накладами. Водночас у науковому доробку авторки (кандидата історичних наук) – більш ніж сотня наукових праць з історії України, зокрема монографії "Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України" (1971), "Київська Русь – початки української держави" (1995), навчальний посібник "Історія без міфів" (1996) та ін. Нині «Смолоскип» перевидав найновішу монографію Р. П. Іванченко, яка присвячена становленню державницької свідомості українського народу в перші віки його державницького життя – в епоху Київської Руси.

Книга розрахована на студентів, викладачів, науковців, а також широке коло читачів, які цікавляться історією.

 

АНАТОМІЯ МІСТА: Київ. Урбаністичні студії. 2012, 195 с.

ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

ISBN 978-966-2164-66-4

Збірка статей, інтерв'ю, досліджень з урбаністичних студій, присвячена проблемам сучасного Києва.

 

Андрусяк Іван, Петренко Євген. Блиск і злиденність української націонал-демократії. Політологічне есе / Редактор Анатолій Астаф’єв. – К.: Смолоскип, 1999. –  80 с. ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

 


Андрійчук Олесь. Україна – Європа: тести на сумісність. – К.: Смолоскип, 2007. – 360 с. 
Тираж закінчився.

 

 


Бадзьо Юрій. УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР. 2004, 56 с.
ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ

 

Бадзьо Юрій. Влада-опозиція-держава в Україні сьогодні. Думки проти течії / Передмова Осипа Зінкевича. – К.: Смолоскип, 1994. – 30 с. ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

 


Балаклицький Максим. “НОВА РЕЛІГІЙНІСТЬ” ІВАНА БАГРЯНОГО. Монографія. Передмова Лесі Демської-Будзуляк. 2005, 167 с. ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

 


Балей Петро. ОБЕЗВЛАСНЕНЕ СУСПІЛЬСТВО. Марксизм: утопія в теорії і терор у практиці. Друге видання. 2003, 720 с. Портрет. Ціна: 20 грн. ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

 ЦІНА: 25 ГРН. ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

 

Біла Анна. УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ АВАНГАРД: ПОШУКИ СТИЛЬОВІ НАПРЯМКИ. Монографія. Видання друге. Доповнене і перероблене.  2006, 464 с. Ціна: 25 грн. ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.
У монографії Анни Білої розглядаються становлення, теоретичні засади й практичні надбання українського літературного авангарду. У колі уваги дослідниці – типологічні риси цього ідейно-естетичного руху й особливості функціонування авангардистських стильових напрямів, таких як футуризм, конструктивізм, експресіонізм і сюрреалізм. У монографії використано широкий фактичний матеріал, що унаочнює взаємозбагачення художніх практик авангарду й доводить плідність цього естетичного експерименту початку століття.

 
Тарнашинська Людмила. УКРАЇНСЬКЕ ШІСТДЕСЯТНИЦТВО: профілі на тлі покоління: (історико-літературний та поети­кальний аспекти). 2010, 632 с.

ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

ISBN  978-966-2164-06-6

У монографії досліджуються історико-літературний та поетикальний аспекти українського шістдесятництва в іменах. Такий персоналістський вимір (окремі профілі на тлі покоління) дозволяє читачеві побачити епоху і в постатях, і через призму творчості, а також скласти уявлення про «зоряний інтеграл» того покоління, яке залишило такий значний слід у свідомості українства. Видання розраховане на науковців, викладачів, сту­дентів, аспірантів, широке коло тих, кого цікавить істо­рія та проблематика українського шістдесятництва.
 

Голобуцький Олексій, Кулик Віталій. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця ХІХ –  початку ХХ століття. Дослідження. – К.: Смолоскип, 1996. –  144 с. ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

 

Доній Олесь. СПРОБА БУНТУ. 2002, 102. Ціна: 2 грн. ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

 

Доній Олесь. Покоління оксамитової революції. Як нам дожити до 2009 року. Есе. – К.: Смолоскип, 1999. –  24 с. ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

 
Доній Олесь. Студентська революція на граніті. Фотоальбом про студентське голодування 1990 року. – К.: Смолоскип, 1995. – 130 с. ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.
 
Кочур Г. Література та переклад. Т.1.Кочур Г. Література та переклад. Т.2.Кочур Григорій. Література та переклад: Дослідження. Рецензії. Літературні портрети. Інтерв'ю  / упоряд. А. Кочур, М. Кочур; Передм. І.Дзюби, Р. Зорівчак. Т.1-2. 2008.

ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

Григорій Кочур, лауреат літературної премії ім. М. Рильського, Державної премії ім.. Т. Шевченка, відомий шанувальникам як перекладач світової літератури, переважно поезії – від античних часів до сучасності. Такий же часовий обшир охоплюють статті Г.П. Кочура - літературознавця, енциклопедиста, критика, теоретика перекладацької справи. Книга є першою спробою об'єднати в одному виданні матеріали, розпорошені по різних першоджерелах в Україні й поза нею та нещодавно знайдені в різних архівах. До другого тому ввійши статті, присвячені світовій літературі в українських перекладах, літературні портрети зарубіжних авторів, рецензії, передмови, а також низка інтерв'ю з Г. П. Кочуром.

Видання розраховане на філологів-фахівців і широке коло шанувальників української та світової культури.

 


Крути: Збірка у пам’ять героїв Крут / Упор. Зінкевич О., Зінкевич Н. – К.: Смолоскип, 2008. – 422 с. ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ. 

 

Листування В. Липинського / Редактори Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. – Т. 1. – К.: Смолоскип, 2003. – 960 с.
ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ

 

Одарченко Петро. УКРАЇНОЗНАВЧІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Й ФРАГМЕНТИ. Статті, рецензії, спогди. / Передмова Анатолія Дністрового. 2002, 196 с. Ціна: 5 грн. ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 2
ТОЧКА ЗОРУ
RSS
Огляди
Іван Коломієць. Маємо Церкву

і Я кажу тобі: ти – Петро, і на цьому камені Я створю Церкву Мою, і ворота пекла не здолають її.

Матвія 16:18

 
Іван Коломієць. Цікаві один одному

Одразу кілька сигналів надійшло од Європейського Союзу, котрі свідчать, що Україна залишається цікавою Європі і двері для неї прочинені.

Опитування
Де найчастіше ви купуєте книжки Смолоскипа?
 
ДРУЖНІ САЙТИ
НАШ БАНЕР

Статистика
Besucherzahler mail order russian brides
счетчик посещений