Павлишин МаркоЛІТЕРАТУРА, НАЦІЯ І МОДЕРНІСТЬ. 2013, 88 с. 

 

Серія "Університетські діалоги", № 18.

 

ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ

 

ISBN 978-966-2164-55-8

 

Вісімнадцятий  випуск серії "Університет­ські діалоги" містить виклад публічної лек­ції доктора філології, професора Університе­ту Монаша у Мельбурні (Австралія) Марка Павлишина, виголошеної 11 травня 2011 ро­ку у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Автор звертається до єв­ропейського культурного проекту модерності й убачає його осердя в універсальному світ­ському гуманізмі, опертому на раціональне мислення і дух європейського Просвітництва, та в утвердженні нації як ключової категорії розгляду людських спільнот. Аналізуючи про­зу як нейтральний і прозорий засіб переда­вання значень, що найкраще відповідає по­требам вираження просвітницьких ідей, автор з'ясовує роль прозового викладу у формуван­ні української читацької аудиторії як націо­нального середовища від початку XIXстоліт­тя до 1860-х років.

 

Виклад доповнює переклад статті про по­будову модерних національних літератур як процес за своєю суттю європейський.

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.