Кононенко Мусій. Хвилі. Збірка віршів / Передмова Володимира Погребенника. – К.: Смолоскип, 1994. – 408 с. ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

Упорядник, автор передмови та приміток Володимир Погребенник

Художник Олена Харченко

Збірка віршів М. Кононенка “ Хвилі” вийшла в світ завдяки фінансовому сприянню онуки поета Оксани Колісниченко (США)

До видання, основаного на раритетних книжкових і архівних матеріалах, увійшла краща частина оригінального поетичного доробку письменника Мусія Кононенка (псевдонім Школиченко, 1864-1922). Після публікацій у чільних періодичних і неперіодичних виданнях кінця минулого -- початку нашого століття, виходу окремих збірок та п'яти книжок вибраної поезії 'Хвилі" (Полтава, 1917-18) твори Мусія Кононенка практично не друкувалися впродовж понад семи десятиліть. Водночас лірична й епічна поезія, сатира письменника є не лише художнім документом складної доби. Кращі з-посеред писань цього автора - речника національної злагоди - приваблюють гарячим патріотичним чуттям, щемливим сповідальним ліризмом, розмаїтістю фольклорних акордів, послідовним гуманізмом.

© Оксана Колісниченко

© Видавництво “Смолоскип”

 

“Він був країни вірний син, коханець волі...”

Особа й творчість Мусія Кононенка

Наведене вище образне окреслення постаті гетьмана Мазепи, виписане етилом поета Мусія Кононенка (один із найбільш уживаних псевдонімів — Школиченко; роки життя 1864-1922), може служити його точною автохарак-теристикою. Та, попри цю добру опінію письменника, чи, радше, завдяки їй, він не друкувався на батьківщині протягом останніх семи десятиліть, якщо не рахувати добірки з кількох віршів у двох останніх поетичних антологіях. Але тепер прийшла черга, після його сучасника О. Неп-рицького-Грановського, й на повернення вилученого з обігу набутку автора семи поетичних збірок, ряду окремих видань поем, дум і казок прозаїка й драматурга, перекладача й публіциста, фольклориста й мемуариста, літературознавця й лексикографа, педагога й укладача проектів нових видань і товариств, діяча кооперативного руху й кредитових товариств. Усе це — Мусій Кононенко, поет-селянин, як він тривалий час самоозначувався. Настав час і згадати його чесне ім'я, відмивши його від тавра “реакційного романтика”, мотиви якого в збірках “Хвилі” (протягом 1917-1918 pp. у Полтаві вийшло п'ять збірок під цією назвою чи п'ять частин однієї книжки, головної справи поетового життя) переростають до (честі автора) “в одверту буржуазно-націоналістичну тенденцію”

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.