МУЗЕЙ-АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО САМВИДАВУ ПРИ ВИДАВНИЦТВІ „СМОЛОСКИП”

Публікації видавництва «СМОЛОСКИП» ім. В. Симоненка, які зявились у США у 1967-1992 роках

Упорядниця Оксана Тимошенко 

1.  Амальрик Андрій. Чи проіснує Радянський Союз до 1984 року? / Передм. Ярослава Гайваса.-1971.- 94с.

2. Антоненко-Давидович Борис. Як ми говоримо? / Передм. Надії Світличної. - 1979. -200с.

3. Антоненко-Давидович Борис. Сибірські новели / Упоряд. Олесь Тимошенко. - 1990. - 310с.

4. Бердник Олесь. Блакитний коваль: Поезії / Передм. Григора Павлокімця. - 1975. — 88 с.

5.  Бердник Олесь. Золоті ворота: Повісті. - 1975. — 166 с.

6. Бердник Олесь. Україна Січі Вогняної. / Упоряд. Богдан Арей (Осип Зінкевич). — 1977.— 89 с.

7.  Бердник Олесь. Свята Україна / Упоряд. Богдан Арей (Осип Зінкевич). — 1980.— 206 с.

8.  Голобородько Василь. Летюче віконце. — 1970. — 235 с.

9.  Гончар Олесь. Собор: Роман. - 1968. — 169 с.

10.  Гриияк Євген. Короткий запис спогадів: Історія Норильського повстання. — 1980. -117с.

11.  Гуменна Докія, Дар Евдотеї: Книга перша: Іспит пам'яті. Київські кручі / Передм. Осипа Зінкевича- 1990. -306 с.

12.  Гуменна Докія. Дар Евдотеї: Книга друга: Іспит пам'яті. Жар і книга. - 1990. — 346 с.

13.  Гуменна Докія. Прогулянка алеями мільйоноліть. - 1987. — 170 с.

14.  Декларація про Державний Суверенітет України /Паралельне укр.-англ. видання; перекл. Роми Гадзевич. - 1990. - 10с.

15 . Зінкевич Осип. З генерації новаторів: Світличний і Дзюба: 3 джерел модерної української критики. - 1967. — 243 с.

16. Інформаційний бюлетень: Публікація київської Української Гельсінської Групи.

Випуск 1, 2 (1979). - 1979. - 128 с.

17.  Інформаційні бюлетені Української Гельсінської Групи: Випуски: ч. 1, 1978; ч. 2, 1978; березень 1979; ч. 1, 1980; ч. 2 1980. - 1981. - 199 с.

18. Калинець Ігор. Вогонь Купала: Поезії / Передм. Лариси 3. Онишкевич. - 1975. — 47 с.

19. Калинець Ігор. Невольнича муза: Вірші (1973-1981) / Вступна стаття Данила Гусара Струка. -1991.- 452с.

20.  Караванський Святослав. Сутичка з тайфуном: Збірка поезій. - 1980. — 188 с.

21. Карий Лук 'ян. Крах: Роман з часів Другої світової війни. - 1985. - 564 с.

22.  Кафедра: Літературно-мистецький та науково-популярний квартальник / Відп. ред. Михайло Осадчий. - (1989. - № 7). - 1989. - 173 с.

23.  Кафедра: Літературно-мистецький та науково-популярний квартальник / Відп. ред. Михайло Осадчий.-(1989.- № 8).- 1990.-205с.

24.  Костенко Ліна. Поезії / Упоряд. Осип Зінкевич. — 1968. —357с.

25. Костюк Григорій. На магістралях доби. - 1983. - 292 с.

26. Крамар Євген. З минулого України: Історичні дослідження / Упоряд. Петро Якуб'як (Осип Зінкевич). - 1984. -187с.

27.  Лесь Курбас. У театральній діяльності, в оцінках сучасників - документи / Голов. ред., вступи. ст., прим. проф. Валеріяна Ревуцького, упоряд., передм. Осипа Зінкевича. - 1989. —1026 с.

28.  Луцький Юрій. Листування з Євгеном Сверстюком (1980-1988). — 1992. — 89 с.

29.  Мартирологія українських церков. Т. І: Українська Православна Церква: Документи, матеріяли, християнський самвидав України / Упоряд. Осип Зінкевич, Олександер Вороний, слово митр. Мстислава, передм. Аркадія Жуковського —   1987. — 1208 с.

30.  Мартирологів українських церков. Т. II: Українська Католицька Церква / Упоряд. Осип Зінкевич, свящ. Тарас Лончина. - 1985. — 839 с.

31. Мельничук Тарас. Із-за ґрат: Поезії / Передм. Осипа Зінкевича. — 1982. — 83 с.

32. Мороз Валентин. Бумеранг. — 1974. — 304 с.

33. Мороз Валентин. Мойсей і Датан / Передм. Марти Гарасовської. — 1978. — 52 с.

34. Народний Рух України за Перебудову: Програма, статут. — 1989. — 40 с

35. Орвелл Джордж. Хутір тварин / Вільний переклад Ірини Дибко. — 1984. — 98 с.

36. Осадчий Михайло. Більмо: Автобіографічний нарис. — 1971. — 207 с.

37. Пашко Атена. На вістрі свічки. - 1991. — 76 с.

38. Правила доброї поведінки в поїздках поза залізну заслону. - 1970. - 30 с.

39. Руденко Микола. Хрест: Поема. - 1977. — 24 с.

40. Руденко Микола. Я вільний: Поема. Історія хвороби, щоденник кандидата в шизофреніки. - 1977. — 24 с.

41. Руденко Микола. Прозріння: Збірка поезій. - 1978. — 400 с.

42. Руденко Микола. Орлова балка: Роман. - 1983. — 454 с.

43. Руденко Микола. На дні морському: Трагедія. - 1981. — 74 с.

44. Сверстюк Євген. Собор у риштованні / Передм. Марка Антоновича. - 1970. — 173 с.

45. Василь Стусу житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників / Упоряд. Осип Зінкевич, Микола Француженко. - 1987. - 463 с.

46.  Тихий Олекса. Роздуми: Збірник статей, документів, спогадів / Упоряд. Осип Зінкевич. - 1982. - 79 с.

47. Україна спільне добро всіх її громадян: Матеріяли VII ВЗУНу. - 1971. - 127 с.

48.  Українська Гельсінкська Група, 1978-1982: Документи і матеріяли / Упоряд., передм. Осипа Зінкевича. - 1983. - 998 с.

49.  Український вісник. - Випуск І-ІІ (Січень 1970 - травень 1970). - 1971. - 246 с.

50.   Український вісник. -  Випуск III (Жовтень 1970). - 1971. - 118 с.

51.   Український вісник. -  Випуск IV (Січень 1971). - 1971. - 192 с.

52.   Український вісник. -   Випуск VI (Березень 1972). - 1972. -118с.

53.   Український вісник. -  Випуск VII - VIII. - 1975. - 152 с.

54.  Український вісник: Громадський літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Відп. ред. Вячеслав Чорновіл. - (1987. -  № 7, № 8, № 9—). - 1988. -  640 с.

55.  Український Правозахисний Рух: Документи і матеріяли київської Української Гельсінської Групи / Упоряд. Осип Зінкевич, передм. Андрія Зваруна. - 1978. - 478 с.

56.  Українські політв'язні в СРСР: Адресний покажчик / Упоряд. Марта Гарасовська. -1981.-204с.

57. Хвильовий Микола. Твори: У 5 т. / Гол. ред., передм. і прим. Григорія Костюка, упоряд. Осип Зінкевич. - 1978. - Т. І. - 438 с.

58. Хвильовий Микола. Твори: У 5 т. / Гол. ред., передм. і прим. Григорія Костюка, упоряд. Осип Зінкевич. - Друге вид. 1984. - Т. І. -  438 с.

59. Хвильовий Микола. Твори: У 5 т. / Гол. ред., прим. Григорія Костюка, вступи, ст. Мирослава Шкандрія, упоряд. Осип Зінкевич. - 1980. - Т. II. - 410 с.

60. Хвильовий Микола. Твори: У 5 т. / Гол. ред., прим. Григорія Костюка, вступи, ст. Мирослава Шкандрія, упоряд. Осип Зінкевич. - Друге вид. 1984. - Т. II. -410с.

61. Хвильовий Микола. Твори: У 5 т. / Гол. ред., передм., прим. Григорія Костюка, вступи, ст. Святослава Гординського, упоряд. Осип Зінкевич. - 1982. - Т. III. - 506 с.

62. Хвильовий Микола. Твори: У 5 т. / Гол. ред. Григорій Костюк, передм. Юрія Шевельова, комент. і прим. Петра Голубенка і Григорія Костюка, упоряд. Осип Зінкевич. - 1983. - Т. IV. - 664 с.

63. Хвильовий Микола. Твори: У 5 т. / Гол. ред., передм., прим. Григорія Костюка, упоряд. Осип Зінкевич. - 1986. - Т. V. - 834 с.

64. (Холодний Микола). Крик з могили: Захалявні вірші з України. - 1969. - 60 с.

65. Холодний Микола. Про душу в пісні та про пісню в душі / Упоряд. Осип Зінкевич, 1981.- 139с.

66. Шерех Юрій (Шевельов Юрій). Третя сторожа: Література, мистецтво, ідеології. -1991.- 455с.

67. Широке море України: Збірка документів самвидаву з України. - 1972. - 378 с.

68. Шумук Данило. За східнім обрієм: Спомини. - 1974. -  447 с.

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.