Гавдида  Наталія.  ЛІТЕРАТУРНО-МАЛЯРСЬКИЙ ДИСКУРС ТВОРЧОСТІ БОГДАНА ЛЕПКОГО : Монографія. Серія «Українські студії». 2012, 228 с. 

Ціна: 40 грн.

ЗАМОВИТИ

ISBN 978-966-1676-41-0 

Запропонована читачеві книга є першою в українському літературознавстві спробою інтерпретації словесного доробку Богдана Лепкого через живописні матриці, у контексті українсько-польських взаємин та культурної свідомості межі XIXXX століть.

Монографія базується на маловідомих матеріалах (поезіях, оповіданнях та мистецтвознавчих розвідках), які раніше не були об'єктом дослідження.

Для науковців, студентів, вчителів української літератури, учнів старших класів та всіх, хто цікавиться творчістю Богдана Лепкого.

Ознайомитись із книгою.