Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921-1939): біографічний довід­ник / Упор. І. Бухарєва, В. Даниленко, В. Окіпнюк, І. Преловська. 2011, 184 с.

Ціна: 40,00 грн.

ЗАМОВИТИ

ISBN  978-966-2164-38-1

Довідник містить біографічні відомості про репресованих священнослужителів і церковнослужителів Української Авто­кефальної Православної Церкви (з 1930 р. - Української Пра­вославної Церкви) у міжвоєнний період. Інформація ґрунтується на документах, які зберігаються у фондах Галузевого держав­ного архіву Служби безпеки України.

Для науковців, архівістів, релігієзнавців, усіх, хто ціка­виться історією Церкви новітньої доби в Україні.

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.