Смирнов

Смирнов Андрій. Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч, 1930-1944: Монографія / Передм. Є. Сверстюка. 2-е вид., доповнене. 2009, 326 с.

Серія «Лауреати «Смолоскипа». 

Ціна: 50 грн.

ЗАМОВИТИ

ISBN 978-966-8499-95-1

У монографії представлено результати комплексного дослідження громадсько-політичної та церковної діяльності Мстислава (Степана Скрипника) впродовж 1930-1944 рр. На великому джерельному матеріалі, частина якого вперше введена до наукового обігу, аналізуються формування суспільних поглядів, парламентська, партійна, культурно-освітня діяльність С. Скрипника у міжвоєнний період. Простежується його роль у функціонуванні видавництва і газети «Волинь». Детально досліджується участь у національно-церковному русі за українізацію Православної церкви в Польщі, процеси інституалізації УАПЦ формації 1942 р. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться релігієзнавчою проблематикою.

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.